icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Cliëntenraad

Bijzonder Zorgenkind is op zoek naar leden voor de cliëntenraad

Bijzonder Zorgenkind wil graag een eigen BZZK-cliëntenraad oprichten. Deze toekomstige cliëntenraad behartigt de belangen van onze kinderen in zorg. Deze BZZK-cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 leden, die meepraten met Bijzonder Zorgenkind over wat er nog beter kan. Want wij vinden het belangrijk dat de stem van onze cliëntjes en hun ouders worden gehoord. 

Heeft u belangstelling om de belangen van de cliënten van Bijzonder Zorgenkind te behartigen op instellingsniveau? Beschikt u over goede sociale en communicatieve vaardigheden? Kunt u goed samenwerken in een bestuurlijke omgeving? Dan nodigen we u graag uit om u kandidaat te stellen voor de cliëntenraad. Zeker als u beschikt over kennis van verandermanagement dan wel thuiszorg voor kinderen, kunt u een extra waardevolle aanvulling betekenen voor de raad. Aanmelden voor de cliëntenraad kan via info@bijzonderzorgenkind.nl

Voor meer informatie is het Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad op te vragen bij t.juurlink@bijzonderzorgenkind.nl. De cliëntenraad kan opgestart worden bij voldoende aanmeldingen. 

Cliëntenraden zijn ooit ontstaan om de mensen die zorg nodig hebben een collectieve stem te geven. Zodat zorgorganisaties steeds blijven doen wat hun kerntaak is: zorg verlenen aan mensen (cliëntjes), waardoor die het leven kunnen leiden dat bij hen past. De nieuwe medezeggenschapswet is een hulpmiddel. Het gaat er om hoe waardevolle zorg er in de praktijk uitziet. Een actieve cliëntenraad is onmisbaar bij het verbeteren van de zorg. Bij de cliëntenraad ligt een belangrijke sleutel om de zorg maximaal aan te laten sluiten bij wat onze  cliëntjes en hun ouders nodig hebben.

Bereikbaarheid kantoor
Maandag t/m vrijdag: 8:45 - 16:30 uur
T 085 - 48 95 524
E info@bijzonderzorgenkind.nl
Post- en bezoekadres kantoor
Zuidkade 88 3
9203 CP Drachten
DNV GL