icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Kwaliteit

HKZ-gecertificeerd

De HKZ-certificering staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit geeft aan dat Bijzonder Zorgenkind voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg en laat dit elk jaar toetsen door middel van een externe audit. Bijzonder Zorgenkind is een goed georganiseerde organisatie die haar cliënten centraal stelt en continu werkt aan optimalisering van het aanbod.

Lid van Brancheorganisatie Integrale Kindzorg (BinkZ)

Bijzonder Zorgenkind is lid van de Brancheorganisatie Integrale Kindzorg (BinkZ). Dit is de brancheorganisatie van de aanbieders van intensieve verpleegkundige zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar.

Klanttevredenheid

De klanttevredenheid wordt elke 2 jaar getoetst door middel van een extern klanttevredenheidsonderzoek. Uit een dergelijk onderzoek in 2019 blijkt dat onze dienstverlening in hoge mate aansluit bij de wensen en behoeften van het kind en de ouders. Onze dienstverlening wordt met een cijfer 8.1 gewaardeerd.

Klachten

Het kan voorkomen dat een cliënt niet tevreden is over de zorg of dienstverlening. In dergelijke gevallen beschikt Bijzonder Zorgenkind over een klachtenprocedure, waarin is opgenomen op welke wijze klachten in behandeling worden genomen en wanneer er wordt overgegaan tot bemiddeling. Deze klachtenregeling kunt u opvragen via: 085-4895524 of info@bijzonderzorgenkind.nl.


Bereikbaarheid kantoor
Maandag t/m vrijdag: 8:45 - 16:30 uur
T 085 - 48 95 524
E info@bijzonderzorgenkind.nl
Post- en bezoekadres kantoor
Zuidkade 88 3
9203 CP Drachten
DNV GL