icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Mantelzorgbeleid

Het zorgen voor een (chronisch) ziek kind is zwaar voor ouders. Bijzonder Zorgenkind vindt het belangrijk dat er een goede draagkracht/draaglast balans is bij ouders om voor hun kind(eren) te zorgen. Het inzetten van mantelzorgers naast de verpleegkundigen is van grote waarde voor ouders. Er is een actief mantelzorg beleid binnen onze organisatie. Bij de intake worden mantelzorgers al geïnventariseerd en beschreven. Elk half jaar wordt de balans van zorgverlening en dus ook de mantelzorg geëvalueerd met de gezinscoach.

Indien er een disbalans ontstaat bij ouders rond de zorg van het kind en/of gezin, gaan we gezamenlijk de zorg evalueren. Ouders en de gezinscoach inventariseren naar de mogelijkheden om (extra)zorg en mantelzorg in te zetten. Mogelijke hulpmiddelen hierbij zijn een mantelzorgscan en/of ecogram. Meer informatie hierover kunt u via info@bijzonderzorgenkind.nl opvragen.


Bereikbaarheid kantoor
Maandag t/m vrijdag: 8:45 - 16:30 uur
T 085 - 48 95 524
E info@bijzonderzorgenkind.nl
Post- en bezoekadres kantoor
Zuidkade 88 3
9203 CP Drachten
DNV GL