icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Raad van Commissarissen

Nieuwe beoogde voorzitter en lid Raad van Commissarissen 

13 december 2022 Drachten  

De Raad van Commissarissen van Bijzonder Zorgenkind heeft per 1 januari 2023 Erik van der Veen benoemd als beoogd voorzitter in de Raad van Commissarissen. 
Per 1 januari 2023 volgt hij Jan Muller op wiens zittingstermijn is afgelopen.  

Per 1-7-2023, zal ook Akkie Bootsma met als portefeuille HRM als lid tot de Raad van Commissarissen toetreden. Tjeerd Rieske zal per 1-10-2023 formeel terugtreden als voorzitter.  

Bestuurder Nelly de Jong is blij met de komst van Erik en Akkie en heeft vertrouwen in een continuering van het ingezette beleid van Bijzonder Zorgenkind. 

Erik van der Veen woont in Rijswijk en is Secretaris Raad van Bestuur bij het Tergooi MC. Erik is verantwoordelijk voor de strategische samenwerkingen, het zorginhoudelijke profiel vanTergooi MC en de organisatie brede strategieontwikkeling. 

Akkie Bootsma woont in Lemmer en is werkzaam als directeur Behandeling & Zorgvernieuwing/ Plaatsvervanger RvB bij ZINN. Akkie is eindverantwoordelijk voor de intramurale en extramurale inzet van het multidisciplinaire geriatrie expertiseteam. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor projecten/commissies betreffende zorgvernieuwing en kwaliteit en het aanjagen c.q. stimuleren van wetenschap en onderzoek in de organisatie. 

We kijken uit naar een prettige en succesvolle samenwerking.  

Afbeelding met persoon, gebouw, kleding, person

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met boom, buiten, persoon, glimlachen

Automatisch gegenereerde beschrijving


Bereikbaarheid kantoor
Maandag t/m vrijdag: 8:45 - 16:30 uur
T 085 - 48 95 524
E info@bijzonderzorgenkind.nl
Post- en bezoekadres kantoor
Zuidkade 88 3
9203 CP Drachten
DNV GL