icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Werkwijze

Aanmelding bij Bijzonder Zorgenkind

Uw aanmelding kan via verschillende kanalen lopen:

  • Transferverpleegkundige van het ziekenhuis.
  • U belt zelf ons kantoor via 085 4895524.
  • Zorgverzekeraar bemiddeling.
  • Mond tot mond reclame en social media.

Bij de aanmelding zullen we een afspraak maken voor een intake gesprek. Dit gesprek kan plaatsvinden bij u thuis of op de afdeling van het ziekenhuis waar uw kind op dat moment verblijft.

Intakegesprek

In dit gesprek zullen wij uitleggen wie we zijn en wat onze mogelijkheden tot zorg zijn passend bij uw (chronisch) zieke kind. De indicerende verpleegkundige zal tijdens het gesprek vooral veel vragen hebben over de ziekte van uw kind, de ziektegeschiedenis, wat zijn/haar beperkingen zijn en welke verpleegkundige handelingen er moeten gebeuren om tot een indicatie te komen. De indicatie wordt gesteld door een HBO kinderverpleegkundige en volgens de richtlijnen van het V&VN normenkader. Er wordt een zorgplan opgesteld waarbij de zorg beschreven wordt zoals die is besproken in het intake gesprek.

Hierna wordt het team samengesteld waarbij één van de verpleegkundigen als gezinscoach uw vaste aanspreekpunt is en zal de zorg worden opgestart.


Bereikbaarheid kantoor
Maandag t/m vrijdag: 8:45 - 16:30 uur
T 085 - 48 95 524
E info@bijzonderzorgenkind.nl
Post- en bezoekadres kantoor
Zuidkade 88 3
9203 CP Drachten
DNV GL