icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Zorgprofessionals

Hoogopgeleid personeel

We werken uitsluitend met BIG geregistreerde (kinder) verpleegkundigen die in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast investeren we continu in de benodigde externe bij- en nascholing van ons personeel. Ook is er de verplichte scholing van onder andere kinderreanimatie, en de voorbehouden behandelingen. Onze functieprofielen voldoen aan de kwaliteitscriteria van de branchevereniging BinkZ.

Opleidingsbeleid

Wij leiden zelf kinderverpleegkundigen op en zijn hiervoor gecertificeerd door het College Zorg Opleiding (CZO). Dit houdt in dat wij aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen om kinderverpleegkundigen op te leiden. Daarnaast werken wij met stagiaires en leerlingen die in opleiding zijn tot verpleegkundige. Indien er een stagiaire bij uw gezin geplaatst wordt, wordt u daarvan op de hoogte gesteld door het roosterbureau. De planning en inzet van de stagiaires wordt door Bijzonder Zorgenkind bepaald. Een stagiaire werkt altijd onder supervisie van een bevoegde en bekwame verpleegkundige van Bijzonder Zorgenkind. Een leerling kan zelfstandig werken mits hij/zij BIG geregistreerd is, en dit goedgekeurd is door werk- en praktijkbegeleiders van Bijzonder Zorgenkind. 

Gespecialiseerd op trachea canule zorg en thuisbeademing

Heeft u een kind met een tracheacanule en/of thuisbeademing? Wij weten hoe intensief deze zorg is voor uw kind! Bijzonder Zorgenkind heeft ruime ervaring met het zorg voor kinderen die afhankelijk zijn van deze specifieke zorg in de thuissituatie. Bijzonder Zorgenkind heeft tot doel een hoge kwaliteit van zorg te leveren aan kinderen die chronisch beademd worden waardoor de behandeling zo effectief en veilig mogelijk is voor het kind. Om dit te bereiken is een tijdige en accurate doorverwijzing noodzakelijk en zal er een indicatie gesteld moeten worden voor zorg door een HBO kinderverpleegkundige. Daar het kind met chronische beademing veelal multipele problemen kent, is afstemming met de andere hulpverleners essentieel. Er is continuïteit in ondersteuning nodig van het kind, zijn familie en omgeving, zoals de school, en in alle kinderleefdomeinen: op het medische, sociale, ontwikkelings- en veiligheidsgebied. Er zal gekeken moeten worden naar de draagkracht en draaglast van het systeem rondom het kind met chronische beademing vanwege de intensieve zorgbehoefte van uw kind.

Al onze verpleegkundigen zijn opgeleid door het Centrum van Thuisbeademing (CTB) die gekoppeld zijn aan de academische ziekenhuizen. De trachea canule is een voorbehouden handeling waar we zoals wettelijk voorgeschreven elke drie jaar onze verpleegkundigen op scholen.


Bereikbaarheid kantoor
Maandag t/m vrijdag: 8:45 - 16:30 uur
T 085 - 48 95 524
E info@bijzonderzorgenkind.nl
Post- en bezoekadres kantoor
Zuidkade 88 3
9203 CP Drachten
DNV GL