icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp
##0##
Bestuur, advies en toezicht
Bestuur, advies en toezicht

Over Bijzonder Zorgenkind

Directie 

Bijzonder Zorgenkind heeft een Directie en Raad van Commissarissen. De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld conform de Zorgbrede Governance Code.

De Governance Code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte en toegankelijke zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden.

De algemeen en dagelijkse leiding van Bijzonder Zorgenkind is in handen van de algemeen directeur. De directie is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van afspraken en beleid.

De belangrijkste ambitie van de directie is het bouwen van een organisatie die het geluk en eigen regie van kwetsbare kinderen en gezinnen in alle opzichten centraal stelt. Luisteren naar het kind en de ouders én een volwaardige samenwerking met hen aangaan, is daarbij een belangrijke voorwaarde.  

De tweede ambitie van de directie is om samen met medewerkers een professionele lerende organisatie te zijn waarbij eigenaarschap voor medewerkers maximaal gedecentraliseerd is waarbij er een organisatie ontstaat die ondernemend is en zich helemaal richt op het welbevinden en het geluk van het kind met enige vorm van kwetsbaarheid. 

Bijzonder Zorgenkind is een organisatie die het verschil kán en wil maken voor kind en ouders en medewerkers.   

De directie bestaat uit:   

C.L.J. de Jong, algemeen directeur .Nelly de Jong

Lees hier meer over mevr. C.L.J. de Jong

 

 

A.J. de Jong, financieel directeur.André de Jong

 

 

 

 

 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de besturing en op de algemene gang van zaken in de organisatie als maatschappelijke organisatie. Belangrijk vertrekpunt voor de Raad van Commissarissen is dat Bijzonder Zorgenkind goede zorg moet kunnen blijven leveren aan kinderen in de regio. Het bieden van verantwoorde, cliëntgerichte en veilige zorg voor kinderen en bevorderen van de continuïteit van Bijzonder Zorgenkind zijn hierbij leidend.

Lees hier meer over de toezichtvisie van Bijzonder Zorgenkind.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt: 

Voorzitter: 

Dhr. E. van der Veen, secretaris Raad van Bestuur Tergooi MC.Erik van der Veen

Lees hier meer over dhr. E. van der Veen

 

 

 

 Leden:

Dhr. J. Blom, zelfstandig ondernemer.Jos Blom

Lees hier meer over dhr. J. Blom

 

 

 

Mevr. A. Bootsma, directeur Behandeling en Zorgvernieuwing.Akkie Bootsma

Lees hier meer over mevr. A. Bootsma

 

 

 

 

 

 

Cliëntenraad

Bij de cliëntenraad ligt een belangrijke sleutel om onze missie waar te maken. Een actieve cliëntenraad is onmisbaar bij het verbeteren van onze zorg. Het gaat er om hoe waardevolle zorg er in de praktijk uitziet.

De samenstelling van de Cliëntenraad is als volgt:

 

Voorzitter:  

Mevr. A. van der BiezenAgnes van der Biezen

Lees hier meer over mevr. A. van der Biezen

 

 

Lid/leden:  

Dhr. M. VermaasMatthias Vermaas

Lees hier meer over dhr. M. Vermaas 

 

 

 

Coby Meesters Mevr. C. Meesters

 Lees hier meer over mevr. C. Meesters

 

 

 

 

We zijn nog op zoek naar leden! Aanmelden voor de cliëntenraad kan via: [email protected].

Heeft u belangstelling om de belangen van de cliënten van Bijzonder Zorgenkind te behartigen op instellingsniveau? Beschikt u over goede sociale en communicatieve vaardigheden? Kunt u goed samenwerken in een bestuurlijke omgeving? Dan nodigen we u graag uit om u kandidaat te stellen voor de cliëntenraad. Zeker als u beschikt over kennis van verandermanagement dan wel thuiszorg voor kinderen, kunt u een extra waardevolle aanvulling betekenen voor de raad. 

Voor meer informatie is het reglement cliëntenraad op te vragen via: 
[email protected]

Meer weten over onze bestuursleden?

Lees meer!
Algemene voorwaarden Mantelzorgbeleid Klachtenreglement Privacy Cookies
Bereikbaarheid kantoor
Maandag t/m vrijdag: 8:30 - 16:30 uur
T 085 - 48 95 524
E [email protected]
Post- en bezoekadres kantoor
Zuidkade 88 3
9203 CP Drachten
DNV GL
Of stuur ons een bericht.