icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp
##0##
Kwaliteit
Kwaliteit

Zorgkwaliteit binnen Bijzonder Zorgenkind

Kwaliteit is een levend orgaan binnen Bijzonder Zorgenkind, waar de hele organisatie zich verbonden en verantwoordelijk bij voelt. De kracht van onze organisatie ligt bij de zorgkennis onder onze zorgprofessionals. Daarbij borgen wij de laagdrempelige communicatie en betrokkenheid bij onze kinderen en hun gezinnen. Wij zeggen wat wij doen aan de voorkant, achterkant en alles ertussen.

 

logo hkz certificeringHKZ-gecertificeerd

De HKZ-certificering staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit geeft aan dat Bijzonder Zorgenkind voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg en laat dit elk jaar toetsen door een externe audit.  

 

logo czo

CZO-certificaat

Bijzonder Zorgenkind leidt jaarlijks verpleegkundigen op tot kinderverpleegkundigen, die een CZO-erkend diploma ontvangen. CZO staat voor College Zorgopleidingen. Een (her)erkenning van het CZO betekent dat de zorgorganisatie voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen van het CZO om kinderverpleegkundigen op te leiden. Deze zijn vastgesteld door een CZO-opleidingscommissie. Studenten die een erkende opleiding doorlopen, ontvangen een CZO-erkend diploma dat in heel Nederland wordt geaccepteerd. 

 

logo sbbSBB-certificaat

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent en begeleidt leerbedrijven. Als erkend leerbedrijf draagt Bijzonder Zorgenkind bij aan de toekomst van het vakmanschap en bent u een schoolvoorbeeld voor de branche. Wij helpen u graag om die belangrijke taak met zo hoog mogelijke kwaliteit te blijven uitvoeren.

 

Interne audit

Een interne audit is een onderzoek binnen een organisatie naar het goed en betrouwbaar functioneren van bedrijfsprocessen en werkwijzen. Jaarlijks voert Bijzonder Zorgenkind een interne audit uit.

 

PREM en PROM

Jaarlijks wordt de ervaring van onze zorg gemonitord. Een extern bureau voert de PREM en de PROM uit onder onze kinderen en hun ouder(s)/(wettelijk) vertegenwoordiger(s). PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measure, PROM staat voor Patiënt Reported Outcome Measures.

 

Incidenten en calamiteiten

Incidenten en calamiteiten worden gemeld en behandelt volgens de MIC (Melding Incident Cliënten) en MIM (Melding Incident Medewerkers) procedure.

 

 


Algemene voorwaarden Mantelzorgbeleid Klachtenreglement Privacy Cookies
Bereikbaarheid kantoor
Maandag t/m vrijdag: 8:30 - 16:30 uur
T 085 - 48 95 524
E [email protected]
Post- en bezoekadres kantoor
Zuidkade 88 3
9203 CP Drachten
DNV GL
Of stuur ons een bericht.