icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp
##0##
PGB herindicaties
PGB herindicaties

PGB herindicaties Bijzonder Zorgenkind

Wie zijn wij

Wij zijn BIG-geregistreerde HBO kinderverpleegkundigen met ruime ziekenhuis ervaring, aangevuld met een training voor het stellen van indicaties. 

Als kinderverpleegkundigen hebben wij een erkende vervolgopleiding gevolgd waardoor wij beschikken over kennis en expertise ten aanzien van gezonde en zieke kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Wij inventariseren de zorgvraag en de hulpbehoefte van het kind en het gezin, dit door middel van een huisbezoek. U kunt van ons verwachten dat wij objectief en onbevooroordeeld met u in gesprek gaan. Wij hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars in Nederland en zijn lid van de Branche organisatie Integrale Kindzorg (BinkZ).

 

Doel

Wij zijn van mening dat ieder kind recht heeft op kind- en gezinsgerichte zorg, waarbij aandacht is voor medische zorg, veiligheid, ontwikkeling en sociale omgeving. Ouders mogen, om de regie in eigen handen te houden, aanspraak doen op een PGB. Om de gewenste kwaliteit te waarborgen wordt de PGB geschreven door een HBO kinderverpleegkundige, die een aanvullende cursus heeft gevolgd om te mogen indiceren. 

Het is voor kind en ouder belangrijk dat zij leren omgaan met hun ziekte, aandoening of beperking en deze integreren in hun leven, met als uitgangspunt: eigen regie. De kinderverpleegkundige schrijft een zorgplan die doelen en bijpassende interventies bevatten die kind en ouders in staat stellen om in kleine stappen steeds meer verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de uitvoering van zorg. De context van kind en ouders, de balans tussen draagkracht en draaglast en de sociaal en economische maatschappelijke participatie van ouders spelen een rol of de inventarisatie van de zorgvraag leidt tot een indicatie van de verzekerde zorg. 

 

Hoe werkt het

Door middel van onderstaand aanvraagformulier kunt u in contact met ons komen. Ons streven is om binnen vier werkdagen contact met u op te nemen. Hierbij zullen er vragen gesteld worden over uw kind, zodat de kinderverpleegkundige direct de afweging kan maken of uw kind onder de Zorgverzekeringswet (ZVW), Jeugdwet (gemeente) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ Zorgkantoor) valt. Indien het duidelijk is dat uw kind onder de ZVW valt, zal er een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek zal de indicerend kinderverpleegkundige, in de aanwezigheid van uw kind, samen met u het indicatiegesprek voeren. De kinderverpleegkundige inventariseert de totale zorg vanuit de vier kinderleefdomeinen van het MKS (Medische Kindzorg Systeem). Hierna zal de kinderverpleegkundige de (her)indicatie uitwerken en naar u retour sturen, waarna u hem kunt opsturen naar uw zorgverzekeraar. 

 

Vul het onderstaande contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op:

* Verplichte velden

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Contactgegevens

Bijzonder Zorgenkind
Zuidkade 88 3
9203 CP Drachten


Telefoon: 085 - 48 95 524
E-mail: [email protected]
Algemene voorwaarden Mantelzorgbeleid Klachtenreglement Privacy Cookies
Bereikbaarheid kantoor
Maandag t/m vrijdag: 8:30 - 16:30 uur
T 085 - 48 95 524
E [email protected]
Post- en bezoekadres kantoor
Zuidkade 88 3
9203 CP Drachten
DNV GL
Of stuur ons een bericht.