icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp
##0##
Hoe werken we samen?
Hoe werken we samen

Hoe werken we samen bij Bijzonder Zorgenkind?

Kinderen met een verpleegkundige zorgvraag hebben recht op kind- en gezinsgerichte zorg. Hierbij is aandacht voor de medische zorg, veiligheid en ontwikkeling van het kind en de sociale omgeving. Door de integrale aanpak werken wij samen met betrokken disciplines, kind en ouder(s). Samen gaan wij op zoek naar passende zorg voor het kind en gezin. Wij streven er daarbij naar om het kind en gezin hun eigen regie te laten behouden door het bevorderen van zelfredzaamheid. Hieronder verstaan wij niet alleen het aanleren van verpleegkundige vaardigheden, maar ook het kijken naar de toekomst. Ook nemen we eventuele belemmeringen preventief weg, waar mogelijk. Dit doen wij door het opstellen van doelen in het zorgplan volgens de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK). Het zorgplan wordt samen met kind en ouder(s) opgesteld aan de hand van de hulpbehoeftescan van het Medisch Kindzorg Samenwerking (MKS). Het werken naar zelfredzaamheid en het behouden van de eigen regie wordt gerelateerd aan de belastbaarheid van het kind en gezin. Als er naar zelfredzaamheid wordt toegewerkt en de regie wordt behouden, is het van belang dat de draagkracht en draaglast van het gezin in balans is.

Om de zorg het beste te laten aansluiten aan uw wensen, wordt bij ieder kind een eigen kindteam samengesteld. Onze (kinder)verpleegkundigen vormen samen één team voor het kind. Daarmee bieden wij het kind veiligheid en structuur. De (kinder)verpleegkundigen worden vertrouwde gezichten en leren het kind goed kennen. Het kindteam voor het kind bestaat uit zowel kinderverpleegkundige als reguliere verpleegkundigen. Eén van de kinderverpleegkundigen uit het kindteam is aangewezen tot gezinscoach. Daarnaast heeft een kindteam een indicerend HBO-kinderverpleegkundige.

De gezinscoach is het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken, evaluatie en het bijwerken van het digitale cliëntendossier. Zij bewaakt mede de kwaliteit van de zorg en zal samen met het kind en ouder(s) de zorgafspraken en dagindeling opstellen.

Mantelzorgers spelen binnen Bijzonder Zorgenkind een belangrijke rol. In de meeste gevallen zijn de ouders of verzorgers tevens de mantelzorgers voor de kinderen. Om de mantelzorgers in balans te houden, hanteren wij het mantelzorgbeleid.


Algemene voorwaarden Mantelzorgbeleid Klachtenreglement Privacy Cookies
Bereikbaarheid kantoor
Maandag t/m vrijdag: 8:30 - 16:30 uur
T 085 - 48 95 524
E [email protected]
Post- en bezoekadres kantoor
Zuidkade 88 3
9203 CP Drachten
DNV GL
Of stuur ons een bericht.