icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp
##0##
Partners
Partners

Zorgpartners van Bijzonder Zorgenkind

Wij zien dagelijks de meerwaarde van samenwerkingen en zijn dan ook actief in het deelnemen en opzetten van samenwerkingsverbanden binnen een uitgebreid netwerk. Dit betekent dat alle medewerkers zorgdragen voor een goede samenwerking met de professionals uit samenwerkingsverbanden en ketenpartners.

 

        

 

Centrum voor Thuisbeademing

Bijzonder Zorgenkind is gespecialiseerd in de zorg rondom tracheastoma en thuisbeademing. Daarvoor hebben wij een nauwe samenwerking met het Centrum Thuis Beademing (CTB) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Voor een tracheacanule en thuisbeademing zijn onze zorgprofessionals geschoold.

 

Ziekenhuizen

Bijzonder Zorgenkind informeert medisch maatschappelijk medewerkers, kinderartsen en transferverpleegkundigen binnen de ziekenhuizen over de zorgverlening die geboden kan worden. Goede samenwerking met de ziekenhuizen is van essentieel belang om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. Wij hebben een samenwerking met de volgende ziekenhuizen:

 

School, medisch kinderdagverblijf & kinderdagcentrum

Wanneer een kind een tracheacanule en/of beademing heeft, is het lastig om het kind aan te melden bij een school, medisch kinderdagverblijf of kinderdagcentrum. Dit omdat er continue toezicht nodig is bij deze kinderen en de professionals hier niet voor geschoold zijn. Bijzonder Zorgenkind kan in deze gevallen mee met het kind naar school, een kinderdagcentrum of verpleegkundig/medisch kinderdagverblijf. Indien nodig kan dit inclusief de taxirit. Op deze manier kan het kind zich blijven ontwikkelen en deelnemen aan de maatschappij.

 

Verpleegkundig kinderzorghuis 

In een verpleegkundig kinderzorghuis kunnen ernstig en chronisch zieke kinderen tussen de 0 en 18 jaar (tijdelijk) verblijven. Zorg in een verpleegkundig kinderzorghuis kan geboden worden in combinatie met een verpleegkundig kinderdagverblijf en/of kinderthuiszorg. 

Kijk voor het (zorg)aanbod van de kinderzorghuizen op de site van BINKZ.

 

Kinderthuiszorgorganisaties

Een kinderthuiszorg organisatie biedt gespecialiseerde verpleegkundige zorg en begeleiding aan kinderen van 0 tot 18 jaar met een (complexe) zorgvraag in de thuissituatie, de dagopvang of op school. Om zoveel mogelijk zorgvragen te kunnen invullen, werken wij samen met andere kinderthuiszorgorganisaties. 

Kijk voor het (zorg)aanbod van de kinderthuiszorg op de site van BINKZ.

 

Partners (para)medici

De zorg voor onze cliënten kunnen wij niet uitvoeren zonder (para)medici. Op kindniveau hebben wij samenwerking met verschillende professionals en instellingen. Zo werken wij samen met huisartsen, kinderartsen en andere specialisten. Daarnaast vinden wij samenwerking met paramedici zoals fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten uitermate belangrijk.

 

Diabeter

Om kinderen met diabetes type 1 goed te kunnen begeleiden, hebben wij een nauwe samenwerking met Diabeter. Het behandelcentrum dat gespecialiseerd is in diabetes type 1.

 

Kinder Comfort Team

Om een verbinding te maken tussen zorg in het ziekenhuis en zorg thuis zijn binnen de Academische Kinderziekenhuizen Kinder Comfort Teams (KCT) opgericht. Een KCT is een multidisciplinair team met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en spirituele expertise. Deze teams begeleiden gezinnen en waar nodig organiseren en coördineren ze de zorg. De Kinder Comfort Teams zijn er voor hulp bij zorg in het ziekenhuis en voor de overgang van ziekenhuis naar huis.

 

Partners indicatiestelling

 

Zorgverzekeraars

Bijzonder Zorgenkind heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Kinderen die bij gecontracteerde zorgverzekeraars zijn aangesloten, kunnen zorg ontvangen van ons.

 

Centrum Indicatiestelling Zorg

Kinderen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben, kunnen meestal terecht bij de gemeente of de zorgverzekeraar. Wanneer deze zorg niet genoeg is, kan het kind mogelijk zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen. Deze aanvraag loopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor het uitvoeren van zorg is Bijzonder Zorgenkind aangesloten bij Zorgkantoor Zilveren Kruis.

 

Gemeenten

Bijzonder Zorgenkind werkt samen met iedere gemeente in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Naast deze gemeenten werken wij samen met het noordelijke deel van Gelderland en het noordoosten van Flevoland. Kijk hier voor onze volledige zorggebied. De samenwerking met de gemeente staan gelijk aan onze postcodegebieden.

 

Overkoepelende partners

 

Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ)

Bijzonder Zorgenkind is actief als lid in een aantal werkgroepen binnen de landelijke branchevereniging BINKZ. Hierdoor blijven wij op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Daarbij worden samenwerkingen met elkaar besproken.

 

Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis is al bijna 45 jaar de stem van kind en gezin in de medische zorg.

 

Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg werkt aan de optimalisatie van de kwaliteit van zorg voor kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. Het Kenniscentrum initieert, faciliteert en stimuleert onderzoek, beleidsontwikkeling, zorginnovaties, trainingen en opleidingen voor (zorg)professionals betrokken bij kinderpalliatieve zorg.

 

Netwerk Integrale Kindzorg (NIK)

NIK is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Bijzonder Zorgenkind is aangesloten NIK Noord Oost. 

 

Stichting MEE

Stichting MEE is een landelijke aanbieder van cliëntondersteuning. MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. 


Algemene voorwaarden Mantelzorgbeleid Klachtenreglement Privacy Cookies
Bereikbaarheid kantoor
Maandag t/m vrijdag: 8:30 - 16:30 uur
T 085 - 48 95 524
E [email protected]
Post- en bezoekadres kantoor
Zuidkade 88 3
9203 CP Drachten
DNV GL
Of stuur ons een bericht.